پروژه Edama Home

کارفرما: هلدنیگ بین‌المللی Edama

تاریخ: شهریور ۱۳۹۹

خدمات: خدمات گرافیک، طراحی وب

توضیحات پروژه

مجموعه هلدینگ Edama که در کشورهای هند، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارند برای توسعه فعالیت و برند خود از خدمات برنامه‌نویسی و گرافیک کارگاه فناوری کاوش کمک گرفتند.

برای ایجاد برند به مشاوره نیاز دارید؟