برنج شومال

کارفرما: شرکت شرمه

تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۸

خدمات: برندسازی، خدمات گرافیک

توضیحات پروژه

بهار ۱۳۹۸ جناب آقای مهندس ابراهیم‌زاده به کارگاه فناوری کاوش مراجعه نمودند و از ما برای برندسازی، طراحی ست‌های اداری و همچنین طراحی فروشگاه اینترنتی مشورت خواستند. 

بعد از بررسی های اولیه، ما برنج شومال (شمال به لهجه مازندرانی) را به ایشان پیشنهاد دادیم. سپس طراحی اولیه شامل طراحی ست اداری (کارت ویزیت، بروشور، کیسه برنج ) ارائه گردید. درگام‌های بعدی فروشگاه اینترنتی و اپلیکیشن فروشگاهی برای ایشان طراحی و اجرا خواهد گردید.