ماگ تبلیغاتی

35,000 تومان

ماگ یکی از هدایای تبلیغاتی ماندگار و با ارزش است که می تواند نام و نشان تجاری شما را مدت زیادی در ذهن مخاطب ماندگار نماید. امکان چاپ لوگو، تصویر و هرچیزی که فکر کنید بر روی ماگ امکان پذیر است.