خودکار تبلیغاتی

40,000 تومان

خودکار یکی از ارزان ترین هدایای تبلیغاتی است که ارزش ماندگاری متوسطی دارد. با صرف یک بودچه محدود میتوانید نام و نشان خود را به دست مخاطبان هدف تان برسانید.